Intencje mszalne
milosierdziepszczyna.pl

PORZĄDEK MSZY ŚW. I NABOŻEŃSTW
16 – 23 CZERWCA 2024 R.

NIEDZIELA, 16 czerwca XI Niedziela Zwykła
7:30 – W int. †Ireny Dajki w 1. rocznicę śmierci.
10:00 – Do Miłosierdzia Bożego, za wstawiennictwem Matki Bożej, z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla pani Ewy Chudek z okazji 60. rocznicy urodzin (Te Deum).
12:00 – Do Miłosierdzia Bożego, za wstawiennictwem Matki Bożej, z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla pani Katarzyny i córki Heleny z okazji urodzin.
16:00 – W int. dziecka Huberta Figołuszki w dniu przyjęcia chrztu św., jego rodziców i chrzestnych, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Anioła Stróża.
Po Mszy św. chrzest dziecka Huberta Figołuszki.

PONIEDZIAŁEK, 17 czerwca Wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika
18:00
1. W int. ††Marii Lasek, Pawła Mandli, Mateusza i Konrada Duroków.
2. – Do Miłosierdzia Bożego, za wstawiennictwem Matki Bożej, z podziękowaniem za odebrane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę i zdrowie dla pana Antoniego z okazji 70. rocznicy urodzin (Te Deum).

WTOREK, 18 czerwca
8:00
1. W int. †Mai Michalskiej (intencja od Marka i Renaty Walasików z rodziną).
2. W int. †Janiny Jeleń (intencja od sąsiadów Bożeny i Zbigniewa Beberoków).

ŚRODA, 19 czerwca
18:00
1. W int. wiernych zaangażowanych we wspólnotach i grupach parafialnych: w scholi dziecięcej i służbie liturgicznej z rodzicami i rodzeństwem, we wspólnotach małżeństw i Żywego Różańca, w grupie seniorów, Rodzinie Karmelitańskiej, grupie liturgicznej, bractwie adoracji Najświętszego Sakramentu, a także Parafialnym Zespole Caritas, Parafialnych Radach: Duszpasterskiej i Ekonomicznej. z okazji zakończenia roku duszpasterskiego i katechetycznego.
2. W int. ††Rozalii i Franciszka Kiermaszów.

CZWARTEK, 20 czerwca
9.00 – 17.45 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
18:00
1. W int. ††Hildegardy Grzechnik w 2. rocznicę śmierci, męża Ferdynanda i †† z rodziny.
2. W int. †Danieli Brody-Kowalczyk (intencja od rodziny Stachyraków).

PIĄTEK, 21 czerwca Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
8:00 – Do Miłosierdzia Bożego w intencji uczniów, nauczycieli, wychowawców i katechetów Szkoły Podstawowej Nr 4, z podziękowaniem za rozwijanie zdolności i zdobytą wiedzę w roku szkolnym 2023/2024, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na czas wakacji i letniego wypoczynku.
15:00 Godzina Miłosierdzia
15:30 – W int. †Zbigniewa Komrausa (intencja od Anieli Buchały z Gierałtowiczek oraz Moniki i Jacka Kukiełków z rodziną).

SOBOTA, 22 czerwca
8:00 – W int. ††Jana Woźnicy w rocznicę śmierci i żony Emy.
17:00 – Do Miłosierdzia Bożego, za wstawiennictwem św. Rity w intencji czcicieli, z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze oraz o wysłuchanie przedstawionych próśb.
Nabożeństwo do św. Rity.

NIEDZIELA, 23 czerwca XII Niedziela Zwykła
7:30 – W int. ††Łucji i Alojzego Grygierów oraz †† z rodziny.
10:00 – W int. †Marii Grzechnik w 13. rocznicę śmierci, †† z rodzin: Grzechników, Gabrysiów i Gielów oraz dusz w czyśćcu cierpiących.
12:00 – Do Chrystusa Najwyższego Kapłana, z podziękowaniem za łaskę kapłaństwa syna Piotra Kurciusa w 30. rocznicę Jego święceń kapłańskich, z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie (Te Deum).