L’Osservatore Romano
milosierdziepszczyna.pl

Zmianie uległa forma dystrybucji watykańskiego miesięcznika L’Osservatore Romano – z papierowej na elektroniczną. Link do pobrania tej oficjalnej gazety Stolicy Apostolskiej będzie dostępny na stronie internetowej naszej parafii w odpowiedniej zakładce. Aktualny numer można pobrać ze strony: https://www.osservatoreromano.va/content/dam/or/free-pdf/pol/2024/POL_2024_005_0106.pdf