Materiały duszpasterskie
milosierdziepszczyna.pl

Praktyczną realizacją nowego programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce pt. „Wierzę w Kościół Chrystusowy” są katechezy dla rodzin, przeznaczone do indywidualnej, chrześcijańskiej formacji osób świeckich. Udostępniamy je w każdą niedzielę w wersji drukowanej wraz z intencjami mszalnymi i ogłoszeniami duszpasterskimi. Osoby zainteresowane mogą je również pobrać ze stron internetowych: www.rodzina.archidiecezjakatowicka.pl w zakładce „Wierzę w Kościół Chrystusowy” lub episkopat.pl. Zaproponowane katechezy przybliżają tematykę Kościoła, a ich formuła ma prowadzić do umacniania więzi małżeńskich i rodzinnych, a także do rozbudzania zaangażowania we wspólnocie parafialnej.

Zainteresowanym duszpasterstwem narzeczonych, małżeństw, rodzin oraz osób żyjących w sytuacjach kanonicznie nieregularnych zapraszamy na www.rodzina.archideicezjakatowicka.pl