Wiadomości
milosierdziepszczyna.pl

Wszystkim Parafianom i Gościom życzę doświadczenia bliskości Pana Boga, który w Jezusie Chrystusie objawia się każdemu, a także wszelkie pomyślności, ludzkie życzliwości i pokoju w sercu!

Ks. Roman Chromy, proboszcz