Wiadomości
milosierdziepszczyna.pl

Sumie odpustowej w niedzielne południe przewodniczył abp koadiutor Adrian Galbas.

Obchody odpustowe ku czci Bożego Miłosierdzia rozpoczęły się już w naszym kościele w sobotni wieczór koncertem Żeńskiej Orkiestry Salonowej PGG S.A. Młodzi artyści przedstawili słuchaczom najbardziej znane utwory, zarówno sakralne, jak i te zaczerpnięte ze świata muzyki rozrywkowej i filmowej. Kaznodzieją odpustowym był ks. Tomasz Wojtal, rzecznik archidiecezji katowickiej i kierownik katowickiego oddziału Gościa Niedzielnego. W niedzielę o godz. 12.00 uroczystej sumie odpustowej przewodniczył abp koadiutor Adrian Galbas. Msza św. miała - podobnie jak w inne niedziele - charakter rodziny. W homilii abp Adrian wskazał na biblijne relacje między ludźmi, które ewoluowały od zemsty i zasady „oko za oko, ząb za ząb” do prawa miłości Boga i bliźniego - w tym nieprzyjaciół, aż po przebaczenie, któremu towarzyszyła ikona miłosiernego Boga, nazwanego ostatecznie samym Miłosierdziem. W homilii nie zabrakło także odniesień do „Dzienniczka” siostry Faustyny i obrazu Jezusa miłosiernego z zawołaniem „Jezu, ufam Tobie”. O godz. 15.00 licznie zebrani wierni uczestniczyli w nieszporach, odmawiając koronkę do Bożego miłosierdzia.
Wyrazy wdzięczności kierujemy do wszystkich uczestników liturgii - parafian i gości, a także do osób, które przyczyniły się do bardzo uroczystego przeżycia naszego odpustu parafialnego. Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc i bezinteresowne zaangażowanie!