Wiadomości
milosierdziepszczyna.pl

Uczniowie klas ósmych przyjmą bierzmowanie w Dzień Dziecka.

Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc udzieli sakramentu bierzmowania młodzieży naszej parafii 1 czerwca podczas Mszy św. o godz. 17.00. Jak uczy Katechizm Kościoła Katolickiego bierzmowanie wraz z chrztem i Eucharystią należą do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze doskonalej wiążą się z Kościołem i obdarzani są szczególną mocą Ducha Świętego, aby jako prawdziwi świadkowie Chrystusa dzielili się wiarą, zarówno poprzez  słowa, jak i uczynki miłosierdzia wobec bliźnich (por. KKK 1285). Już teraz polecajmy kandydatów do tego sakramentu w naszych osobistych i wspólnotowych modlitwach.