Wiadomości
milosierdziepszczyna.pl

Prawie 90. parafian przyjęło sakrament namaszczenia chorych.

Uroczystej Mszy św. celebrowanej w naszym kościele przewodniczył bp Adam Wodarczyk. W homilii komentował m.in. treść orędzia papieża Franciszka, opublikowanego w związku z obchodami XXXI. Światowego Dnia Chorego, obchodzonego w sobotę 11 lutego we wspomnienie liturgiczne Matki Bożej z Lourdes. Odnosząc się do miłosiernej postawy ewangelicznego Samarytanina, bp Adam zachęcał uczestników liturgii do kształtowania w sobie postawy współczucia i troski wobec osób chorych i cierpiących.
Przed Mszą św. słowa osobistego świadectwa przekazał wiernym pan doktor Piotr Garbocz, który od samego początku angażuje się w opiekę nad uczestnikami archidiecezjalnych pielgrzymek osób chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin do maryjnego sanktuarium w Lourdes. Spotkanie zakończyło się agapą w salce parafialnej. Za jej przygotowanie dziękujemy Paniom z parafialnego zespołu charytatywnego. Wyrazy wdzięczności kierujemy do osób, które pomogły naszym chorym i osłabionym wiekiem parafianom w dotarciu do kościoła na Mszę św.