Wiadomości
milosierdziepszczyna.pl

Adoracja Najświętszego Sakramentu przedłuża i intensyfikuje to, co dokonuje się w nas podczas Komunii św.

W czwartek 9 marca grupa parafian rozpoczęła w naszym parafialnym kościele praktykę modlitewnego czuwania przed Najświętszym Sakramentem. W ten sposób dali oni początek Bractwu Adoracji Najświętszego Sakramentu. Dzięki posłudze Bractwa, drzwi naszej świątyni będą otwarte dla wszystkich wiernych w każdy czwartek w godz. 9.00–18.00. Koordynatorką Bractwa, w skład którego na chwilę obecną wchodzi dwudziestu siedmiu parafian została p. Joanna Prządka (tel. 662 138 136). W dalszym ciągu zapraszamy osoby chętne do ofiarowania Panu Bogu jednej godziny adoracji Najświętszego Sakramentu w tygodniu do włączenia się w Bractwo. Na stałą adorację Najświętszego Sakramentu w naszym kościele wyraził zgodę Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc.

Przy tej okazji warto przywołać słowa papieża Benedykta XVI z posynodalnej adhortacji apostolskiej Sacramentum caritatis: „[…] tylko przez adorację można dojrzeć do głębokiego i autentycznego przyjęcia Chrystusa. I właśnie w tym akcie osobowego spotkania z Panem dojrzewa także posłannictwo społeczne, zawarte w Eucharystii, które ma na celu przełamanie barier nie tylko między Panem a nami, ale także i przede wszystkim barier odgradzających nas od siebie nawzajem” (p. 66).

BRACTWO ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W PARAFII MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W PSZCZYNIE

GRAFIK ADORACJI W CZWARTEK, GODZ. 9.00–17.00
marzec/kwiecień 2023 r.

9.00–10.00
Woźnica Urszula
Krzempek Janina
Janosz Danuta

10.00–11.00
Indeka Katarzyna (rez.)
Kędzior Jadwiga
Lipniak Jan

11.00–12.00
Kogowska Anna
Skrzypczyk Anna
Roj Anna
 
12.00–13.00
Czernik Halina
Waloszek Alojzy
Waloszek Małgorzata
 
13.00–14.00
Chlebowska Maria
Kiermasz Alicja
 
14.00–15.00
Paszek Kamil (nb)
Kołoczek Maria
 
15.00–16.00
Mejsak Ryszard
Nowara Urszula (9.03 i 30.03)
Chrobaszczyk Helena (16.03)
Prządka Joanna (23.03)
 
16.00–17.00
Prządka Alfred
Prządka Łucja
Prządka Joanna

Osoby rezerwowe
Lipniak Renata
Sinka Marian
Michalik Adam
Zalesińska Elżbieta
Mejsak Elżbieta