Historia parafii
milosierdziepszczyna.pl

Pszczyna jako jednostka administracyjna istnieje od 1407 r. Jest siedzibą gminy i powiatu, a w jej skład wchodzą także miejscowości Ćwiklice i Goczałkowice, przy czym Goczałkowice posiadają odrębną gminę. Liczba mieszkańców pszczyńskiej parafii pw. Miłosierdzia Bożego wynosi ok. 2 tys. wiernych.
Budowę nowej kaplicy mszalnej na Osiedlu Daszyńskiego zlecił w 1994 r. abp Damian Zimoń, metropolita katowicki. Jej budowniczym mianował ks. Alfreda Tatarzyna. Prace trwały pół roku. 3 października 1996 r. abp Damian Zimoń poświęcił tymczasową kaplicę. Budowę nowego kościoła pw. Miłosierdzia Bożego wspierali – w ramach pomocy patronackiej – wierni z parafii w Chorzowie, Jaśkowicach, Łące, Orzeszu, Rudziczce oraz w Osinach.  Komisja Architektury i Sztuki Sakralnej przyjęła projekt kościoła autorstwa inż. architekt Ewy Partykiewicz–Toborowicz i inż. Czesława Ryguły.
Kamień węgielny pod budowę świątyni poświęcił 8 czerwca 1997 r. papież Jan Paweł II podczas Mszy świętej na krakowskich Błoniach. Jeszcze w tym samym miesiącu ówczesny Metropolita Katowicki erygował tymczasową parafię, wydzielając ją z parafii pw. św. Marcina w Ćwiklicach oraz z dwóch parafii pszczyńskich: pw. Wszystkich Świętych, Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Częstochowskiej. Burmistrz miasta Pszczyna wydał 28 maja 1998 r. zezwolenie na budowę kościoła.
Budowa obiektu trwała kilkanaście lat. Znajdujące się w kaplicy tabernakulum, ambonka i ołtarz są dziełem plastyka Joachima Krakowczyka. Autorem projektu wnętrza kościoła i witraży jest Mariusz Pałka. Wykonaniem i montażem witraży zajął się Damian Szyszka.

Ks. Alfred Tatarzyn - budowniczy i pierwszy proboszcz.

Abp Damian Zimoń poświęcił kościół 9 listopada 2011 r.Parafia Miłosierdzia Bożego
ul. Męczennków Oświęcimskich 30
43-200 Pszczyna

+48 32 210 66 84
+48 728 633 539

Konta bankowe:
80 1050 1315 1000 0001 0455 9182
68 8448 0004 0023 8201 2001 0002

Jak do nas dojechać