Odpust parafialny
milosierdziepszczyna.pl

Ku czci Miłosierdzia Bożego obchodzony jest w II niedzielę wielkanocną.

Znaczenie odpustu:
Potocznie wyraz „odpust” kojarzy się najczęściej z określeniem uroczystości kościelnej, zwykle z okazji wspomnienia patrona danego kościoła. Termin ten posiada dwa znaczenia: dogmatyczne i liturgiczne. W sensie dogmatycznym odpust łączy się z sakramentem pokuty (łac. indulgentia, „amnestia" albo „darowanie kary”). W liturgicznym znaczeniu, odpustem określa się uroczystości ku czci opiekuna określonego kościoła.
Imieniny patrona kościoła dla lokalnych społeczności Górnego Śląska są uroczystością szczególną, która oprócz Bożego Narodzenia i Wielkanocy należy do najważniejszych w roku. Niektóre mają stałą wyznaczoną niedzielę. Zdarzają się również miejscowości, gdzie uroczystość obchodzona jest w tygodniu np. parafia św. Walentego w Bieruniu Starym. Wtedy odpust przypada 14 lutego i w tym dniu jest świętowana. Najczęściej jednak odpust parafialny obchodzony jest w niedzielę.
Wierni zazwyczaj w tym dniu uczestniczą w uroczystej Mszy św. zwanej "sumą odpustową". Suma ta sprawowana jest zazwyczaj w intencji wszystkich parafian. Zwyczajem zachowanym w wielu parafiach jest udział w sumie duszpasterzy z sąsiednich parafii, jak również wywodzących się lub pracujących tam wcześniej.
Kościół zachęca parafian do skorzystania w tym dniu ze spowiedzi św. i przystąpienia do Komunii Świętej – co jest jednym z warunków uzyskania „odpustu zupełnego”. Po południu odbywają się uroczyste nieszpory. Cechą charakterystyczną sumy i nieszporów odpustowych są procesje teoforyczne. Wyróżniającymi się uczestnikami procesji są parafianie w strojach ludowych, dzieci pierwszokomunijne, przedstawiciele różnych związków i stowarzyszeń działających przy parafii niosący sztandary.
Odpust parafialny w Kościele rzymskokatolickim wykształcił w ciągu wieków specyficzny dla siebie sposób świętowania. Uroczystość ta do południa przebiega pod znakiem nabożeństw zaś po południu przeradza się w radosne ucztowanie i zabawę. Do ludowych zwyczajów podczas odpustu można zaliczyć biesiady, stragany, karuzele, strzelnice i zabawy taneczne. Nieodzowną częścią odpustu są stragany zwane inaczej „budami”. Są one największą atrakcją głównie dla dzieci. Zwyczajem odpustowym jest także kupowanie pierników i częstowanie nimi zaproszonych gości.
(źródło: sielsia.edu.pl)