Powołania kapłańskie
milosierdziepszczyna.pl
„Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. […]. Powołanie jest tajemnicą Bożego wybrania: »Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał« (J 15,16). »I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron« (Hbr 5,4). »Zanim Cię ukształtowałem w łonie matki, znałem Cię, nim przyszedłeś na świat, poświęciłem Cię« (Jr 1,5). Te natchnione słowa musza przejąć błebokim drżeniem każdą kapłańską duszę”.Św. Jan Paweł II, Dar i tajemnica, s. 7–8, Kraków 1996

Kapłani pochodzący z naszej parafii:

ks. Bolesław Ochot – 1957
ks. Jan Drzyzga – 1962
ks. Kazimierz Gruszka – 1970
ks. Piotr Buchta – 1992
ks. Piotr Kurcius CSSR – 1994
ks. Artur Wyrobek – 1998
ks. Łukasz Iwanowski – 2004

Modlitwa za kapłanów

Jezu, Ty powołałeś kapłanów by tak jak apostołowie, służyli Tobie, głosili ewangelię, prawdę i wiarę w życie wieczne. Proszę Cię, zachowaj w Twym sercu Najświętszym sercu kapłanów mojej parafii. Umacniaj ich Swą mocą i błogosław im, spraw by dochowali Tobie wierności i owocnie pracowali dla Twej większej chwały. Udziel im siły do przemiany serc jak przemieniają chleb i wino. Uczyń ich Twoimi naśladowcami i sługami. Panie Ty ich porwałeś do służby w kapłaństwie, a oni poszli za Tobą, odpowiedzieli "Tak" na Twoje wołanie "Pójdź za mną". Zostawili wszystko i poszli za Tobą by Ci służyć i naśladować Cię, stałeś się ich jedyną miłością, proszę spraw by każdego dnia kochali Cię coraz mocniej. Oświeć ich światłem Ducha Świętego, byś był dla nich jedyną radością i by wytrwali w powołaniu. Prowadź ich przez tę piękną i trudną drogę, bądź im przewodnikiem i Królem. Maryjo, Królowo Kapłanów, strzeż ich przed każdym grzechem i złem.