Małżeństwo
milosierdziepszczyna.pl

Zgłoszenia zamiaru zawarcia sakramentu małżeństwa narzeczeni dokonują na rok przed planowaną datą ślubu.

Wymagane dokumenty:

  • metryka chrztu wydania nie wcześniej niż 6 miesięcy przed spisaniem protokołu
  • świadectwo ukończenia katechizacji w szkole ponadpodstawowej
  • świadectwo bierzmowania
  • zaświadczenie o uczestnictwie w naukach przedmałżeńskich
  • dowody osobiste narzeczonych
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne (tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

Więcej: www.rodzina.archidiecezjakatowicka.pl (zakładka „sakrament małżeństwa”)