Spowiedź Święta
milosierdziepszczyna.pl

Spowiedź odbywa się pół godziny przed każdą Mszą św.

Miesięczna spowiedź dzieci – I piątek miesiąca przed Mszą św. wieczorną (w sezonie letnim o godz. 17.15; w sezonie zimowym o godz. 16.15).