Odwiedziny duszpasterskie
milosierdziepszczyna.pl

Drodzy Parafianie!

Serdecznie dziękuję za życzliwe przyjęcie mnie do Waszych domów, wspólną modlitwę, spotkanie, a także za złożone dary materialne, przeznaczone na zaplanowane inwestycje. Kolędę świąteczną zakończono 25 stycznia 2024 r.

Informuję, że zawsze istnieje możliwość dodatkowych odwiedzin duszpasterskich w ciągu roku związanych przykładowo z błogosławieństwem nowego domu/mieszkania lub przy okazji innych okoliczności.
Proszę wtedy o kontakt osobisty lub telefoniczny.

Szczęść Boże!

Ks. Roman Chromy, proboszcz