Parafialna Rada Ekonomiczna
milosierdziepszczyna.pl

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO, kan. 537:

Każda parafia powinna mieć radę do spraw ekonomicznych, która rządzi się nie tylko przepisami prawa powszechnego, lecz także przepisami wydanymi przez biskupa diecezjalnego, i w której wierni, wyłonieni zgodnie z tymi przepisami, świadczą proboszczowi pomoc w zarządzaniu dobrami parafialnymi z zachowaniem w mocy przepisu kan. 532 (We wszystkich czynnościach prawnych proboszcz występuje w imieniu parafii, zgodnie z przepisami prawa; powinien dbać o to, by dobra parafii były zarządzane zgodnie z przepisami kan. 1281-1288).

Z NOMINACJI PROBOSZCZA I PO KONSULTACJI Z PARAFIALNĄ RADĄ DUSZPASTERSKĄ:

Pani mgr Klaudia Matusz, ekonomistka

Pan mgr inż. Daniel Indeka, geodeta

Pan Tomasz Kogowski, stolarz

Pan mgr inż. Andrzej Miłkowski, projektant infrastruktury technicznej, dróg i mostów

Pan inż. Szymon Kościelny, handlowiec

Ks. prob. dr Roman Chromy, przewodniczący PRE