Wiadomości
milosierdziepszczyna.pl

Koniec lata i okres jesienny sprzyjał pracom przy drzewostanie wokół kościoła i probostwa. Parafianom-wolontariuszom wyrażamy wdzięczność za przycięcie żywopłotu wokół terenu kościelnego oraz drzew i krzewów za krzyżem misyjnym.